Diensten

Wij garanderen verzekeringsmaatschappijen een vakkundige, snelle en accurate afhandeling van schadedossiers. Doordat we met vier experts werken en een permanent bereikbaar secretariaat is de flexibiliteit bij het opvolgen van de dossiers verzekerd. Wij regelen schadegevallen bij verzekerden of bij tegenpartijen en verlenen technische bijstand bij voor de rechtbank behandelde geschillen.
Wij behandelen dossiers rechtsbijstand om verzekerden die schade leden door fout van derden bij te staan.

Wij werken voor maatschappijen en ook voor particulieren.

Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten: aansprakelijkheid, alle-bouwplaatsrisico’s, arbitrage, ba-gebouw, ba-uitbating, ba-privéleven, bliksemschade, bouwschade, bouwgebreken, bouwpathologie, brand, brandoorzaak-onderzoek, condensatieschade, corrosie, diefstal, elektriciteitsschade, glasbreuk, hagelschade, huiszwam, impact van voertuigen, implosie, inbraakschade, ontploffingsschade, opvolging gerechtelijke expertises, rioleringsschade, rechtsbijstand, rook-en roetschade, schade door afbraak- of grondwerken, sneeuw- en ijsdruk, stormschade, trillingsschade, vocht- en waterschade, vorstschade, zettingen en verzakkingen, ...

Ons team

Jan Van Steenkiste
architect, gedelegeerd bestuurder
GSM 0476 24 97 02

Gerda Deprez
secretariaat
tel. 056 41 49 41

Jasmien Louage
vastgoedexpert
GSM 0479 83 96 80